Dokarm nalistnie buraki cukrowe!

30 czerwiec, 2017 Paweł Talbierz Agroporady 0

Burak cukrowy jest rośliną, która silnie reaguje na zasobność gleby w składniki pokarmowe. Dlatego bardzo ważna jest analiza gleby pod kątem odczynu i zasobności w podstawowe makro i mikroelementy. Burak najlepiej plonuje na glebach o co najmniej średniej zasobności P, K i Mg, dobrej strukturze i uregulowanym odczynie.

Najlepiej rozwija się na glebach o pH lekko kwaśnym i obojętnym (6,0 – 7,2). Uprawa buraka cukrowego na glebach kwaśnych niesie za sobą ryzyko wystąpienia zgorzeli siewek oraz ujawnienie się toksycznego działania związków glinu, manganu i żelaza na system korzeniowy. Niedostateczne opady deszczu oraz susze w okresie wiosenno- letnim również powodują, że system korzeniowy roślin nie jest w stanie pobrać z gleby niezbędnych ilości składników pokarmowych. Rośliny buraka cukrowego z uwagi na duży potencjał produkcji biomasy (korzenie + liście) ma olbrzymie wymagania pokarmowe. Na wyprodukowanie 1t korzeni z odpowiednią masą liści, burak pobiera około 4 kg azotu, 1,8 kg fosforu, 6,5 kg potasu, 2,2 kg wapnia i 1 kg magnezu oraz 0,8 kg siarki. Ponad to, do prawidłowego rozwoju rośliny potrzebują znaczne ilości boru (około 10g/t korzeni + liści), manganu (8g), cynku (6g), oraz miedzi (1,2g). Deficyt fosforu obniża plon liści i korzeni buraka. Korzenie zawierają mniej cukru, a więcej azotu aminowego. Znacznie gorzej znoszą długotrwałe składowanie w pryzmach, co w konsekwencji powoduje spadek wydajności i wydatek cukru z ha. Niedobory fosforu uwidaczniają się najczęściej na roślinach młodych w początkowym okresie ich wzrostu. Liście mają charakterystyczną sztywność wraz z czerwono – żółtawym zabarwieniem brzegów liści.

Niedobory fosforu

Potas jest składnikiem, którego burak pobiera najwięcej. Deficyt tego składnika przyczynia się do spadku wydajności procesu fotosyntezy oraz transportu asymilatów z liści do korzeni. Ponadto potas uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej rośliny, zwiększa turgor oraz odporność roślin na suszę. Objawy niedoboru potasu ujawniają się najczęściej w późniejszym okresie wegetacji tj. lipiec – sierpień, szczególnie w warunkach suszy i wysokich temperatur. Objawem jest utrata turgoru przez liście, a w skrajnych przypadkach – odpadanie liści. Pozostałe liście są pomarszczone, wąskie, zwiędłe bez wigoru.

Niedobory potasu

Najczęściej występującym problemem jest deficyt boru. Wynika on z bardzo niskiej zasobności w glebie oraz z wysokiego zapotrzebowania na ten mikroelement. Symptomy niedożywienia borem najczęściej obserwujemy w warunkach długotrwałej suszy glebowej. Początkowo objawia się on deformacją najmłodszych liści. Następnie niedożywione blaszki liściowe stopniowo brunatnieją, czernieją i w końcowym etapie zamierają. Występuje tzw. zgorzel liści sercowatych.

Niedobory boru

Mangan jest drugim mikroelementem wpływającym na prawidłowy wzrost i rozwój buraka. Niedobór manganu występuje w tych samych warunkach co niedobór boru i powoduje zmniejszenie zawartości cukrów prostych. Objawy niedoboru to pojawiające się na blaszkach liściowych charakterystyczne, małe plamki o zabarwieniu cytrynowożółtym. Porażone liście wykazują sztywność i podnoszą się do góry. Nerwy liści pozostają zielone.

Niedobory manganu

Przystępując zatem do uprawy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywienie roślin. Zapewnienie stałej dostępności składników pokarmowych z gleby oraz profilaktyczne uzupełnienie ich przy pomocy nawożenia dolistnego, gwarantuje uzyskanie wysokich plonów korzeni  buraka cukrowego o dobrej jakości technologicznej. Przy opóźnionych terminach siewu w tym roku i szybko nadrabiających stracony czas roślinach należy pamiętać, że dolistne dokarmianie buraka cukrowego może pokryć w 100% zapotrzebowanie tej rośliny na mikroelementy. Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie w fazie  4-6 i 6-8 liści nawozu dolistnego Opti Burak NPK 9-5-15 + mikro . Jest to rozpuszczalny nawóz NPK z mikroelementami schelatowanymi EDTA i DTPA który:

  • znakomicie odżywia burak cukrowy, dostarczając niezbędnych makro i mikroelementów, zarówno w przypadku deficytu w glebie jak również w sytuacji nieodpowiednich warunków atmosferycznych (np. susza), czy mechanicznych utrudnień pobierania przez system korzeniowy
  • zwiększa przyswajanie makroskładników (NPK)
  • zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju i wydania możliwie wysokiego jakościowo i ilościowo plonu
  • dzięki prawidłowemu odżywieniu roślin wpływa na poprawę zdrowotności i zwiększa odporność na presję chorób i szkodników
  • Wywołuje pożądane efekty bez względu na pH gleby

Doskonałym uzupełnieniem jest stymulacja krzemem (Si), który podnosi odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.  Sprawdzonym preparatem skutecznie zaopatrującym rośliny okopowe w ten aktywizujący pierwiastek jest Krzemian. Jest to nowoczesny, płynny nawóz zawierający łatwo przyswajalny krzem w formie kwasu ortokrzemowego. Dodatkowo:

  • krzem aplikowany w formie oprysku, w uprawie buraka cukrowego wykazuje silne działanie w obrębie komórek epidermy, wzmacniając ściany komórkowe. Mocniejsza ściana komórkowa staje się barierą dla owadów ssących i gryzących.
  • stymuluje rośliny buraka cukrowego do fotosyntezy, zwiększając zawartość chlorofilu.
  • zmniejsza podatność na porażenia chorobami grzybowymi.
  • minimalizuje parowanie wody z nadziemnych części roślin w okresie suszy i uodparnia roślinę na niskie temperatury
  • korzystnie wpływa na plon korzeni oraz biologiczny i technologiczny plon cukru

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie Nano Active. Jest to nowatorski nanotechnologiczny nawóz zawierający wysoce stymulujący wapń oraz mikroelementy.

Składniki pokarmowe tego nawozu z uwagi na wielkość cząsteczek, mierzoną w nanometrach, gwarantują wysoką  przyswajalność przez rośliny. Duża powierzchnia czynna nanocząsteczek zapewnia przenikanie przez  przestrzenie międzykutykularne, przetchlinki i aparaty szparkowe w bardzo krótkim czasie. Zaś, dobrze odżywione rośliny, to podstawa odpowiedniej witalności i odporności plantacji. Nawóz Nano Active  zastosowany w dawce 2 kg\ha od fazy 4 liści poprawia immunologiczną odporność roślin na stres związany z suszą, falą upałów, przymrozkami lub chorobami. Pierwsze efekty działania nawozu, widoczne są już po kilku dniach po zastosowaniu. Liście buraka nabierają ciemniejszej, bardziej intensywnej barwy. Nawóz Nano Active  bez problemu można łączyć w jednym zabiegu z preparatami na szkodniki lub choroby grzybowe oraz nawozami dolistnymi zawierającymi np. bor, siarkę czy magnez.

opracował: Dariusz Przybylski (Crop Manager)