Kukurydza – ochrona przed chwastami po wschodach

26 maj, 2017 Paweł Talbierz Agroporady 0

Tegoroczna wiosna nie ułatwia pracy plantatorom kukurydzy. Zasiewy tej rośliny w porównaniu do poprzednich sezonów zostały mocno opóźnione z powodu niskich temperatur.

Zabieg ten, podyktowany stworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju kukurydzy w pierwszych tygodniach od zasiewu jest oczywiście prawidłowy. Możemy przypuszczać, że dzięki późniejszym siewom, odpowiednia faza na wykonanie powschodowego zabiegu herbicydowego również przypadnie później niż zazwyczaj. W zależności od sytuacji na polu, obecnie wyróżniamy trzy rodzaje zabiegów herbicydowych, które mogą zostać wykonane w kukurydzy:

I. Poprawka po zabiegach doglebowych

Część rolników zasiała swoje pola kukurydzy w II i III dekadzie kwietnia oraz zdecydowała się zastosować doglebowy zabieg odchwaszczający. Warunki do działania tego typu herbicydów nie były idealne, zarówno pod kątem temperatury, jak i wilgotności gleby. Oczywiście najgorszym scenariuszem jest wykonanie zabiegu poprawkowego. Wydatki, i to nie małe, zostały już poniesione przy wykonaniu pierwotnego oprysku, dlatego jeżeli będzie konieczne zastosowanie korekty, należy zwrócić uwagę na skład gatunkowy chwastów, które pozostały na plantacji. Analizując skuteczność herbicydów doglebowych, dwoma najczęściej pojawiającymi się chwastami w zachwaszczeniu wtórnym są komosa biała i chwastnica jednostronna. Warto dobrać do zabiegu poprawkowego takie produkty, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem zwalczania tych chwastów.

Zwalczanie chwastnicy przez Rimel 25 SG (fot. P.Talbierz)

IIPoprawka po zabiegach wczesnopowschodowych

Coraz częściej typowe herbicydy doglebowe stosowane są w fazie 1-2 liścia kukurydzy, w tzw. terminie wczesno-powschodowym. Aplikując taki produkt w tym terminie wykorzystuje się podwójne działanie zawartych substancji czynnych, zarówno doglebowe jak i nalistne. Także w tym przypadku możliwe jest wykonanie zabiegu poprawkowego, które może wynikać ze złego dobrania herbicydu do spektrum chwastów na polu czy też nieodpowiednich warunków do pełnego działania środka.

III. Główny zabieg powschodowy

Najczęściej wybierany wariant ochrony herbicydowej kukurydzy, przypadający zazwyczaj na fazę od 3. do 6. liścia kukurydzy. Zaletą tego systemu jest pełne poznanie składu gatunkowego chwastów na polu oraz długi okres możliwości wykonania zabiegu (a tym samym wykonania zabiegu w najlepszych warunkach pogodowych). Dobrane preparaty muszą koniecznie zwalczać chwasty jedno- i dwuliścienne, w tym wszystkie najgroźniejsze dla uprawy kukurydzy, czyli: chwastnice jednostronną, pozostałe chwasty prosowate, komosę białą, szarłat szorstki czy perz właściwy. Ponieważ stosowane substancje charakteryzują się działaniem nalistnym, koniecznie do zbiornika opryskiwacza warto dodać adiuwant, który wpłynie na lepsze pobranie preparatu przez liście chwastów. Najbardziej popularnym jest Asystent+.

Jakie herbicydy wybrać?

Bez względu na to, czy jesteście zmuszeni wykonać zabieg poprawkowy, czy też oprysk herbicydem jest planowanym pierwszym w technologii ochrony, przedstawiam optymalne rozwiązania zwalczające wszystkie pospolicie występujące chwasty w kukurydzy.

Zwalczanie chwastów przez preparaty: Rimel, Nixon, CornMax

Siłą prawidłowej technologii odchwaszczania jest skuteczność zabiegu. Zwalczanie chwastów na polu to efekt działania kilku substancji aktywnych. Dlatego też polecam technologie Rimel, która będzie rozwiązaniem najbardziej optymalnym. Na plantacje o dużym nasileniu chwastami dwuliściennymi oraz występującymi jednoliściennymi, tj. chwastnica, perz, włośnice, owies głuchy palusznik krwawy czy samosiewy zbóż zalecam połączenie herbicydu Rimel 25 SG, Nixon 50 SG oraz preparatu CornMax 340 SE. CornMax zawiera dwie substancje aktywne, w tym bardzo szybko działający nalistnie bromoksynil oraz doglebową terbutyloazyne, która chroni przed zachwaszczeniem wtórnym. Efekt chwastobójczy jest widoczny już po kilku dniach od zabiegu, co jest istotne w skutecznej walce z uciążliwymi gatunkami. Herbicydy Rimel 25 SG oraz Nixon 50 SG sprzedawane są łącznie z adiuwantem Asystent+, który wpływa na lepsze pobranie substancji czynnych herbicydów przez blaszki liściowe chwastów.

Wykonując zabieg odchwaszczania w ciepłe i słoneczne dni, warto aby przestrzegać jednej, bardzo ważnej reguły. W upalne dni wilgotność powietrza jest zazwyczaj niska, odparowywanie substancji z powierzchni liści szybsze, co powoduje gorsze wchłanianie preparatu przez chwasty. W takich warunkach zabieg należy opóźnić na godziny wieczorne (najlepiej po zachodzie słońca), tak aby wykorzystać wzrost wilgotności powietrza i lepsze pobieranie cieczy przez gatunki występujące na plantacji.

opracował: Paweł Talbierz