Notatka z Pola: Dolny Śląsk i Kujawy

22 wrz, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

Po okresie kilku tygodni bez opadów deszczu oraz z wysokimi temperaturami przyszedł okres ochłodzenia. Temperatura w nocy spadła do poziomu +5°C. Zmniejszyło to intensywne naloty szkodników, które mimo wszystko wciąż występują w nasileniu przekraczającym próg szkodliwości. Dzisiaj przedstawiamy lustrację z terenu Dolnego Śląska i zachodniej części Kujaw.

Dolny Śląsk

W obecnym sezonie wegetacyjnym rozwój rzepaku w rejonie Dolnego Śląska przebiega w inny sposób niż w roku ubiegłym, kiedy to  większość  rzepaków była  wysiana  w warunkach skrajnej suszy. Właśnie w poprzednim sezonie obserwowano bardzo słabe wschody w czasie których  młode siewki rzepaku zasychały zaledwie kilka dni po wschodach. Plantacje były mocno przerzedzone i część rolników podjęła  decyzję o całkowitej likwidacji plantacji. W tym sezonie warunki pogodowe do jesiennego wzrostu  rzepaku zdecydowanie napawają rolników optymizmem. Pod koniec sierpnia wystąpiły  opady deszczu sięgające w zależności od regionu Dolnego Śląska od 20- 45 mm/m2. Dzięki tak dużej ilości wilgoci w glebie, wschody na większości plantacji były równe i szybkie. Nie obyło się jednak bez problemów, gdyż występujące w okresie kiełkowania wysokie temperatury, powodowały szybkie przesychanie gleby co w warunkach zbyt mocnej uprawy skutkowało zmniejszeniem obsady. 

W chwili obecnej rzepak ozimy znajduje się  w fazie 4-5 liści. Niestety również spotykane są plantacje z rzepakiem w fazie  liścieni. Spowodowane jest to kolejnymi opadami deszczu w pierwszej dekadzie września, co umożliwiło skiełkowanie nasionom pozostałym jeszcze  w glebie. Może to powodować  problem z właściwym wyborem terminu zastosowania preparatów regulujących łan. Oczywiście nie wszędzie sytuacja wygląda jednakowo. W rejonie Wrocławia, Strzelina, czy Ząbkowic można zaobserwować  że rośliny z  późnych siewów  (I dekada września) choć w mniejszych  fazach rozwojowych  są bardziej wyrównane.

Żerowanie larw śmietki kapuścianej na młodych rzepakach (fot. C.Olejnik)
Żerowanie larw śmietki kapuścianej na młodych rzepakach (fot. C.Olejnik)

Na założonych poletkach demonstracyjnych  w Trzeboszu k. Rawicza,  rzepak wysiany został  w  trzech różnych wariantach: tradycyjnym, pasowym i punktowym. W ramach każdego wariantu założono 3  normy wysiewu- 24, 34, oraz 45  rośliny/m2,  co pozwoli ocenić  wpływ zagęszczenia łanu na uzyskany plon.  System pasowy i punktowy charakteryzował się najbardziej wyrównanymi wschodami – na poziomie  90%- 95%.  Wysiew tradycyjny  w systemie rzutowym przy  uprawie bezorkowej charakteryzował się mniejszą obsada od zakładanej  o około 15-20%. Duże znaczenie dla wschodów rzepaku miało odpowiednie przygotowanie gleby pod siew. W systemie bezorkowym jaki funkcjonuje na gospodarstwie  w Trzeboszu problem stanowiły resztki pożniwne. W miejscach nagromadzenia większych ilości słomy obserwowaliśmy znacznie rzadsze wschody. 

Analizując zagrożenie ze strony patogenów, zaobserwowano objawy  występowania mączniaka rzekomego oraz pierwsze objawy suchej zgnilizny kapustnych. Infekcja suchej zgnilizny pochodziła najpewniej z sąsiedniej plantacji zeszłorocznego rzepaku na której nie wykonano uprawek pożniwnych. Na uwagę zasługuje również nietypowe zachwaszczenie obszaru  kontrolnego. Na całej powierzchni plantacji  wykonano zabieg doglebowy  składający się z mieszaniny metazachloru, chlomazonu, napropamidu i niewielkiej ilości chlopyralidu, pikloramu i aminopyralidu. Zastosowana kombinacja skutecznie zabezpieczyła plantację przed zachwaszczeniem pierwotnym jak również wtórnym. Natomiast w obszarze pozostawionej kontroli herbicydowej można  zaobserwować oprócz tradycyjnych- jesiennych chwastów  pojawienie  się chwastów ciepłolubnych-  takich jak komosa biała, szarłat szorstki, krzywoszyj polny,  chwastnica jednostronna.  Analiza składu gatunkowego świadczy jednoznacznie o konieczności doboru odpowiednich substancji aktywnych w celu skutecznej i bezpiecznej walki z chwastami. Istotnym problemem w prawidłowym i szybkim rozwoju roślin rzepaku jest obecność dużej liczby samosiewów zbóż. Szczególnie w systemie uprawy bezorkowej presja roślin jednoliściennych powinna być kontrolowana już od fazy pierwszych liści. W celu eliminacji tej grupy chwastów, planowany jest zabieg produktem zawierającym 100 g substancji aktywnej o nazwie chizalofop P etylu w dawce 0,3 l/ha. Połączenie graminicydu  Buster 100 EC z adiuwantem olejowym Partner + gwarantuje skuteczną i bezpieczną eliminację samosiewów.

Piotr Galik, Crop Manager o/Dolny Śląsk

Rzepak na Kujawach (fot. Cezary Olejnik)
Rzepak na Kujawach (fot. Cezary Olejnik)

Zachodnie Kujawy

Kolejna jesień jest trudna dla producentów rzepaku. Znowu nie można było zastosować zapraw owadobójczych do zaprawiania nasion. To także kolejna jesień skąpa w wilgoć i w opady. Na terenie Kujaw rzepaki zaczęto siać od 10 sierpnia, a kończono ok. 8 września. Najwięcej plantacji zostało założonych w okresie 18-30 sierpnia. Na dziś stan plantacji jest bardzo różny. Bardzo silnie na kondycje rzepaku wpływa  brak wilgoci. Z początkiem sierpnia [ok. 3-5 sierpnia] miał miejsce ostatni istotny opad deszczu –pow. 15l/mkw. Od tamtego czasu jeśli  deszcze były  to w ilości do 5l/mkw. W miesiącu wrześniu (do 20 września) na znacznym obszarze pięknych Kujaw nie wystąpił żaden opad nawet 3-5 mm. Dodatkowa sucha i z wysokimi temperaturami aura połączona z silną operacją słońca różnicuje plantacje rzepaku. Na dziś w najlepszej kondycji są rzepaki siane do 20. sierpnia i to nie zależnie czy są to siewy w technologii uproszczonej czy tradycyjnej. Te rzepaki na dziś znajdują się w fazie do 6-7 liści. Na rzepakach tych wykonano już zabiegi herbicydowe, fungicydowe (z regulacja pokroju rośliny) oraz insektycydowe. Plantacje te będą wymagały kolejnego zabiegu fungicydowego i kolejnych zabiegów insektycydowych. Silnie rozbudowana część nadziemna cierpi w tych rzepakach na brak wilgoci w glebie co widać w południe podczas wysokich temperatur. Najgorzej wyglądają rzepaki siane po 20 sierpnia i to czym późniejsze zasiewy tym słabsze wschody. Rzepaki siane po 1 września mają bardzo słabe wschody, a te pola gdzie jest dobra obsada i tak nie rokują przezimowania, gdyż słaby system korzeniowy i brak wilgoci powodują, że rośliny nie rosną i są cały czas w fazie siewki. Na wszystkich plantacjach niezależnie od terminu siewu są uszkodzenia roślin spowodowane przez szkodniki co wymusza stosowanie insektycydów. Szczególna uwagę należy zwrócić na naloty śmietki oraz szkodników ‘’roślin kapustnych’’ tantnisia i mszyc. Obecny czas to okres początku infekcji roślin rzepaku sucha zgnilizną. Stosując insektycydy zaleca się łączyć je z fungicydami zwalczającymi choroby rzepaku i regulującymi ich  pokrój. 

Cezary Olejnik, Crop Manager o/Mogilno

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie