Siła doglebówki zwiększa plon

23 Sie, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

Tegoroczne wydłużone żniwa wpłynęły na prawidłowość przygotowania pól pod zasiewy rzepaku ozimego. Końcowy sukces w postaci osiągnięcia jak najwyższych plonów zależy od wielu czynników, a pierwszym z nich jest odpowiednia ochrona herbicydowa.

Każdy sezon przynosi nam nowe doświadczenia i pozwala jeszcze lepiej zoptymalizować technologię zwalczania chwastów. W tym roku, bogatsi o wiedzę z sezonu 2015 możemy podyskutować na temat optymalnej metody eliminacji zachwaszczenia. Czy taka istnieje? Gospodarując pod przysłowiowym niebem wiemy, że słowo „idealne” oznacza stan nie zawsze zależny od rolnika. Wolą, a nawet i obowiązkiem gospodarza jest jak najlepsza ochrona swojej plantacji. Stąd bardzo często pojawiają się rozterki, np. czy wykonanie zabiegu doglebowego w warunkach suszy, jak miało to miejsce w ubiegłym roku jest prawidłowe czy nie? W firmie Chemirol prowadzimy od lat doświadczenia, które mają na celu m.in. porównanie skuteczności wykonywania zabiegów herbicydowych w różnych terminach. Znając wyniki tych badań przekonam Was, że optymalnym rozwiązaniem jest wybór metody doglebowej.

Skuteczność zabiegu doglebowego, 3 tygodni po wykonaniu zabiegu (fot. P.Talbierz)
Skuteczność zabiegu doglebowego, 3 tygodni po wykonaniu zabiegu (fot. B.Waniorek)

Nawet mimo suszy?
Ubiegły sezon był prawdziwym poligonem doświadczalnym dla skuteczności herbicydów doglebowych. W warunkach niedoboru wody glebowej działanie preparatu w dużej mierze zależy od osoby wykonującej zabieg. Podstawą jest prawidłowo przeprowadzona uprawa gleby. Jeżeli wykonana jest orka, należy jak najszybciej przerwać parowanie wody z kapilar glebowych poprzez uprawkę ścierniskową. Okres między orką, a siewem powinien być jak najkrótszy. Pamiętajcie, że w momencie dużego przesuszenia gleby zabieg odchwaszczania powinien być wykonany bezwzględnie późnym wieczorem lub nad ranem, a jeszcze lepiej jeżeli istnieje możliwość aplikacji w nocy.

Koniec sierpnia to czas kiedy temperatura powietrza wyraźnie spada pod koniec dnia, a co za tym idzie – tłumacząc w dużym skrócie, zwiększa się wilgotność powietrza. Ta natomiast przekłada się na wzrost wilgotności gleby, szczególnie w jej górnej warstwie. Zabieg w takich warunkach sprzyja związaniu się substancji czynnej herbicydu z glebą. Jeszcze lepszy efekt możemy uzyskać wykonując zabieg przy opadach mżawki lub deszczu. Preparat nie będzie w pełni działał jeżeli jego aplikację przeprowadzimy w ciągu dnia, przy wysokiej temperaturze i dużej operacji słońca. Praw fizyki nie da się oszukać, krople cieczy roboczej które trafią na pole najzwyczajniej wyparują. Dodatkowym atutem substancji aktywnych stosowanych w rzepaku, tj. chlomazon, metazachlor czy napropamid jest wysoka rozpuszczalność w wodzie, co oznacza, że w przypadku złych warunków wilgotnościowych potrzeba mniej wody do ich pełnego działania.

Skuteczność Devrinol Top + MezoTop 8 tygodni po zabiegu (fot. P.Talbierz)
Skuteczność Devrinol Top + MezoTop 8 tygodni po zabiegu (fot. B.Waniorek)

Dlaczego przedwschodowo znaczy lepiej?
Powód dla którego lepszym rozwiązaniem jest stosowanie doglebówek jest bardzo prosty. Już od początku wegetacji rzepak jest wolny od konkurencji chwastów. Ma to duże znaczenie zarówno w latach suchych jak i mokrych, ponieważ chwasty zabierają rzepakowi wodę, składniki pokarmowe, a gatunki wysokiego piętra także światło. W rzepaku zastosowanie opcji doglebowych jest o tyle istotniejsze, że wybór herbicydów nalistnych jest niewielki i opiera się o ledwie kilka substancji czynnych, które powtarzają się w poszczególnych preparatach. Dodatkowo siła działania tych substancji z małymi wyjątkami wyraźnie spada wraz z rozwojem chwastów i zwiększaniem przez nie swojej fazy rozwojowej. Dodatkowo proszę pamiętać, że jesienna wegetacja rzepaku przebiega w warunkach skracającego się dnia i spadku temperatur, co ma ogromne znaczenie na skuteczność działania herbicydów nalistnych.

Wg wyników przeprowadzonych przez  nas doświadczeń, ochrona plonów w wyniku zastosowania herbicydów doglebowych jest od ok. 10 do 20% wyższa od powschodowego zwalczania chwastów.

Ubiegły sezon pokazał, że przy panujących wtedy warunkach, rozwiązaniem lepiej działającym było zastosowanie opcji doglebowej np. opartej o Devrinol Top i MezoTop (tab. 1) niż opcji nalistnej w fazie 4-5 liści rzepaku (zabieg wykonany w terminie ok. 20 września). Ostatnim argumentem, który mam nadzieję w pełni przekona tych z Was, którzy mają jeszcze wątpliwości jest możliwość wykonania efektywnego zabiegu poprawkowego, jeżeli niektóre gatunki chwastów nie będą w pełni zwalczone. Wykonując pierwotnie zabieg doglebowy mamy zarówno czas jak i możliwość doboru substancji nalistnej, która będzie miała szanse na ograniczenie lub eliminację gatunków, które pozostały na polu. Opierając się tylko na zabiegu nalistnym ewentualna poprawka to zazwyczaj powtórzenie zabiegu tą samą mieszaniną tyle że w gorszych warunkach i przy większych chwastach, co zazwyczaj jest wykonaniem zabiegu na zasadzie „uciszania wyrzutów sumienia”.

Kontrola bez zabiegu. Obserwacja 3 tygodnie po siewie rzepaku (fot. B.Waniorek)
Kontrola bez zabiegu. Obserwacja 3 tygodnie po siewie rzepaku (fot. B.Waniorek)

Które rozwiązanie wybrać?
Na rynku dostępnych jest kilka preparatów o działaniu doglebowym. Wybierając odpowiedni dla swoich plantacji zwracajcie uwagę, aby zachować regułę „skuteczny i bezpieczny”. Wśród herbicydów rzepaczanych innowacją od kilku lat jest zastosowanie formulacji mikrokapsuł (CS), bezpieczniejszej dla młodych siewek rzepaku. Formulacja ta jest obecna np. w herbicydzie Devrinol Top 375 CS i Boa 360 CS, czyli w produktach zawierających chlomazon. Dzięki mikrokapsułom substancja ta jest bezpieczniejsza dla rzepaku niż w standardowej formulacji EC (nie powoduje bielenia blaszek liściowych).

Prowadząc doświadczenia ścisłe oceniamy działanie herbicydów czterokrotnie, sprawdzając tym samym skuteczność pierwotną (czyli eliminację chwastów w pierwszym okresie po zabiegu) oraz wpływ na zachwaszczenie wtórne, czyli długość działania herbicydu w dłuższym okresie czasu. Uwzględniając siew rzepaku musimy pamiętać, że herbicyd powinien skutecznie chronić plantacje przez okres min. kilku tygodni od aplikacji. 

 

Chaber bławatek

Mak polny

Fiołek polny

Rumian polny

Tobołki polne

Devrinol Top (2,0) + MezoTop (1,0)

89%

99%

93%

100%

97%

Devrinol Top (2,0) + MezoTop (1,0) + Navigator (0,1)

100%

100%

99%

100%

99%

Boa (0,2) + MezoTop (1,5)

80%

90%

86%

100%

92%

MezoTop (1,5) + Navigator (0,25)

98%

93%

97%

90%

86%

Produkt porównawczy (3,0)

85%

97%

85%

97%

90%

Produkt porównawczy (2,0)

75%

98%

86%

94%

82%

Kontrola (szt/m2)

7 szt/m2

15 szt/m2

10 szt/m2

3 szt/m2

7 szt/m2

Tab.1 Porównanie skuteczności różnych rozwiązań do ochrony rzepaku ozimego na podstawie wyników doświadczeń własnych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.