Raport z doświadczeń

25 maja, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

W ostatnich tygodniach na łamach naszego blogu pojawiały się artykuły mające na celu zapoznanie Was z metodami przeprowadzania badań polowych. Dziś nadszedł czas aby podzielić się z Wami efektami naszej pracy i zaprezentować część, zebranych już informacji.

Doświadczenia herbicydowe w pszenicy

Podstawowym celem zwalczania chwastów jest stworzenie roślinie uprawnej komfortowych warunków do wzrostu i rozwoju poprzez wyeliminowanie ich konkurencyjnego oddziaływania względem roślin w  walce o wodę, światło, a także składniki pokarmowe. W naszych badaniach uwzględniliśmy różne technologie odchwaszczania pszenicy ozimej:

 1. Przedwschodowe
 2. Powschodowe
  • jednozabiegowe (jesień)
  • dwuzabiegowe (jesień/wiosna)
  • wiosenne

W każdym przypadku udało nam się stworzyć rozwiązania osiągające niemal 100% skuteczność w zwalczaniu wszystkich występujących na plantacji chwastów. Kluczem do sukcesu w walce o „czyste pole” jest odpowiedni dobór preparatów zawierających w swoim składzie substancje aktywne, które łącząc różne mechanizmy działania skutecznie zwalczają szerokie spektrum gatunków chwastów, zarówno dwu, jak i jednoliściennych  oraz zabezpieczają plantację przed ewentualnym zachwaszczeniem wtórnym.

W przedwschodowym odchwaszczaniu plantacji bardzo ważne jest uwzględnienie preparatów zawierających substancje aktywne pobierane przez korzenie kiełkujących chwastów (tzw. preparaty „doglebowe”). W tym przypadku bardzo dobrze sprawdziły się kombinacje złożone z chlorosulfuronu (Surfer 50 SG), chlorotoluronu i diflufenikanu (Saper 500 SC). Wymienione substancje aktywne należą do różnych grup chemicznych i wykazują 3 odrębne mechanizmy oddziaływania na chwasty (odpowiednio: inhibitory syntezy aminokwasów, fotosyntezy i barwników) co wzmacnia ich działanie chwastobójcze oraz poszerza spektrum zwalczanych chwastów.

Na zdjęciu widoczne efekty doglebowego zastosowania kombinacji: Chlorosulfuron 50 SG 20g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5l/ha + Diflufenikan 500 SC 0,3 l/ha. Zdjęcie wykonano 6 tygodni po zabiegu [Fot. Bartosz Waniorek]
Na zdjęciu widoczne efekty doglebowego zastosowania kombinacji: Surfer 50 SG 20g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5l/ha + Saper 500 SC 0,3 l/ha. Zdjęcie wykonano 6 tygodni po zabiegu [Fot. Bartosz Waniorek]
Chlorosulfuron 50 SG 20 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5l/ha + Diflufenikan 500 SC 0,3 l/ha Zdjęcie wykonane podczas wiosennej lustracji plantacji (25.03.2016) [Fot. Mateusz Budziński]
Surfer 50 SG 20 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5l/ha + Saper 500 SC 0,3 l/ha Zdjęcie wykonane podczas wiosennej lustracji plantacji (25.03.2016) [Fot. Mateusz Budziński]
Dla porównania poletko kontrolne nie poddane zabiegowi (25.03.2016) [Fot. Mateusz Budziński]
Dla porównania poletko kontrolne nie poddane zabiegowi (25.03.2016) [Fot. Mateusz Budziński]

W technologii powschodowej, jesienne zwalczanie chwastów przeprowadziliśmy w fazie rozwojowej pszenicy BBCH 13/14 w trzech lokalizacjach. Głównymi chwastami dwuliściennymi występującymi na plantacjach były:

 • w lokalizacji I: przetacznik bluszczykowy, mak polny, fiołek polny, rumian polny oraz samosiewy rzepaku
 • w lokalizacji II: fiołek, chaber, tasznik pospolity oraz mak polny
 • w lokalizacji III: przytulia czepna, stulicha psia oraz samosiewy rzepaku

Bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu fiołka, maku oraz chwastów z rodziny krzyżowych (tasznik, samosiewy rzepaku, stulicha psia) uzyskaliśmy w kombinacjach zawierających metsulfuron metylu (Galmet 20 SG oraz Toto 75 SG). Ponadto dodatek diflufenikanu (Saper 500 SC) znacząco zwiększał skuteczność zwalczania przetacznika bluszczykowego. Celem zwalczenia miotły zbożowej do zastosowanych kombinacji dodawaliśmy naprzemiennie dwie substancje aktywne: Izoproturon (Izofarm 500 SC), bądź Chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC). Warto podkreślić, że Chlorotoluron wykazał się dodatkową skutecznością w przypadku wystąpienia na plantacji chabra.

Galmet 20 SG 30 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha + Diflufenikan 500 SC 0,3 l/ha [Fot. Mateusz Budziński]
Galmet 20 SG 30 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha + Saper 500 SC 0,3 l/ha
[Fot. Mateusz Budziński]
Toto 75 SG 90 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha + Diflufenikan 500 SC 0,2 l/ha [Fot. Mateusz Budziński]
Toto 75 SG 90 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha
[Fot. Mateusz Budziński]
Na poletku kontrolnym widoczne duże nasilenie chabra i fiołka [Fot. Mateusz Budziński]
Na poletku kontrolnym widoczne duże nasilenie chabra i fiołka [Fot. Mateusz Budziński]

Na polach o dużej presji ze strony przytuli czepnej, narażonych na zachwaszczenie wtórne tym chwastem, szczególnie skuteczne okazały się warianty dwuzabiegowe (jesień/wiosna) uwzględniające jesienne zwalczenie miotły zbożowej i podstawowej gamy chwastów dwuliściennych oraz wiosenny zabieg przeciwko przytuli wykonany preparatem Galaper 200 EC zawierający fluroksypyr –  substancję czynną dedykowaną do zwalczania tego chwastu.

Technologia dwuzabiegowa: JESIEŃ Toto 75 SG 90 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha, WIOSNA: Galaper 200 EC 0,5 l/ha. Na zdjęciu widoczna zamierająca przytulia [Fot. Mateusz Budziński]
Technologia dwuzabiegowa: JESIEŃ Toto 75 SG 90 g/ha + Chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha, WIOSNA: Galaper 200 EC 0,5 l/ha. Na zdjęciu widoczna zamierająca przytulia [Fot. Mateusz Budziński]
POLETKO KONTROLNE [Fot. Mateusz Budziński]
POLETKO KONTROLNE [Fot. Mateusz Budziński]

Zwalczanie chwastów w technologii wiosennej przeprowadziliśmy w fazie BBCH 30 (początek strzelania w źdźbło). Chwastami dominującymi na powierzchni doświadczenia były: miotła zbożowa, fiołek polny, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita oraz samosiewy rzepaku. Po raz kolejny w walce z chwastami dwuliściennymi  bardzo dobrze sprawdziły się kombinacje złożone z: metsulfuronu metylu (Galmet 20 SG, Toto 75 SG), który perfekcyjnie poradził sobie z fiołkiem, bodziszkiem oraz samosiewami rzepaku (efekty widoczne poniżej), fluroksypyru (Galaper 200 EC) oraz dodatkiem składnika skierowanego przeciwko miotle zbożowej (izoproturonu, chlorotoluronu lub fenoxapropu-P-etylu). Wysoką skuteczność w walce z bodziszkiem wykazały również mieszaniny z tribenuronem metylu (Trimax 50 SG). Należy pamiętać, że składnik ten jest szczególnie istotny w przypadku wiosennego odchwaszczania plantacji , na których występuje chaber bławatek. Skuteczność zwalczania miotły zbożowej, zgodnie z przyjętą metodyką, zostanie oceniona dopiero po jej wywiechowaniu.

Zwalczanie fiołka przez metsulfuron metylu (Galmet 20 SG, Toto 75 SG) 4 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]
Zwalczanie fiołka przez metsulfuron metylu (Galmet 20 SG, Toto 75 SG) 4 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]
Zwalczanie bodziszka przez metsulfuron metylu 2 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]
Zwalczanie bodziszka przez metsulfuron metylu 2 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]
Zwalczanie bodziszka przez metsulfuron metylu 4 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]
Zwalczanie bodziszka przez metsulfuron metylu 4 tygodnie po zabiegu [Fot. Mateusz Budziński]

Już wkrótce o skuteczności zaprezentowanych rozwiązań będziecie mogli się przekonać osobiście podczas zbliżających się wielkimi krokami warsztatów polowych. Chętnie odpowiemy wówczas na Wasze pytania oraz podzielimy się naszymi spostrzeżeniami.

opracował: Mateusz Budziński

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.