PROstart – nawóz donasienny, pomoc dla zbóż

28 Sie, 2017 Paweł Talbierz Agroporady 0

Już wkrótce rozpoczną się siewy zbóż. Pamiętajmy, aby o nasze przyszłoroczne plony zadbać na samym początku, a dokładnie jeszcze przed siewem. Oprócz wyboru odpowiedniej odmiany materiału kwalifikowanego razem z zaprawą fungicydową, możemy i powinniśmy sięgnąć po stymulujący początkowy wzrost roślin nawóz donasienny. Dzięki temu dostarczamy roślinie niezbędne składniki pokarmowe – dostępne już od pierwszego dnia.

Nawóz donasienny PROstart zawiera najważniejsze dla zbóż mikroskładniki pokarmowe: mangan, miedź, cynk i żelazo w postaci biodegradowalnych chelatów IDHA, które roślina ma dostępne i podane na „tacy” od samego początku. Nawożenie donasienne jest szczególnie istotne w przypadku niskiej zawartości składników odżywczych w glebie, a także ich niewłaściwych proporcji. Dlaczego należy sięgnąć po produkt PROstart? Dzięki zastosowaniu nawozu donasiennego PROstart i zawartym w nim mikroelementom roślina ma większą odporność na przymrozki, obserwujemy lepsze, szybsze i równiejsze wschody, a tym samym uzyskujemy lepszy wigor początkowy roślin. To wszystko przekłada się również na lepszą kondycję roślin i ich wyższą odporność na choroby grzybowe. Oprócz tego w fazie siewki obserwujemy silniejszy rozwój systemu korzeniowego i będący konsekwencją tych zdarzeń intensywniejszy proces krzewienia, który powinien zachodzić (przynajmniej częściowo) już jesienią.

PROstart oprócz azotu i magnezu zawiera zestaw najważniejszych mikroelementów dla zbóż tj.: mangan, cynk, miedź, żelazo. Jakie funkcje w roślinie pełnią poszczególne mikroskładniki pokarmowe? Mangan jest niezbędnym dla życia roślin mikroelementem pokarmowym. Pierwiastek ten jest regulatorem i stymulatorem wzrostu, aktywatorem wielu procesów enzymatycznych. Bierze udział w procesach przyswajania azotu i syntezy białek, syntezy witaminy C, oddychania i fotosyntezy. Jego niedobór powoduje spadek ogólnej kondycji uprawy, zaburza prawidłowy wzrost i rozwój roślin, prowadzi do występowania wielu chorób. Mangan bierze udział w zapewnianiu trwałości chlorofilu, a jego niedobór powoduje rozpad chlorofilu pod wpływem silnego światła. Pierwiastek ten jest uważany za najważniejszy katalizator w cyklu Krebsa. Przy jego niedostatku ilość przyswajalnego dwutlenku węgla jest obniżona, co zmniejsza intensywność fotosyntezy. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w mangan jest zatem konieczne do prawidłowego rozwoju roślin i wydania wysokich plonów. Mangan we wczesnym okresie wzrostu roślin to pierwiastek, który silnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego (szczególnie korzenie boczne). Oprócz manganu nawóz zawiera cynk, który odgrywa zasadniczą rolę w przemianie materii, bierze również czynny udział w różnych procesach enzymatycznych oraz w syntezie białek, wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Nawożenie cynkiem umożliwia uzyskanie porównywalnych, a niekiedy nawet większych plonów przy niższym poziomie nawożenia azotem. Kolejnym ważnym mikroelementem jest miedź, która korzystnie wpływa na rozwój  i budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotowych i syntezie białek. Natomiast żelazo występuje w szeregu enzymów oraz spełnia rolę katalizatora w systemie oksydoredukcyjnym. W liściach około 80% żelaza zgromadzona jest w chloroplastach. Jest to pierwiastek szczególnie ważny dla wydajności fotosyntezy.

Zboża są szczególnie wrażliwe na niedobór powyższych mikroelementów – zastosowanie tego specjalistycznego nawozu donasiennego dostarczy młodym roślinom niezbędne substancje odżywcze, zagwarantuje optymalny start i co bardzo ważne – odpowiednie przygotowanie do zimy.

Jak widzicie zastosowanie nawozu donasiennego ma wiele zalet a koszty są naprawdę niewielkie. Zaprawianie wraz z nawożeniem donasiennym jest pierwszym zabiegiem plonotwórczym w agrotechnice zbóż.

Warto dodać, że nawóz donasienny PROstart można stosować łącznie z zaprawą nasienną, pamiętając o zmniejszeniu dodanej ilości wody o dawkę nawozu. Poniżej przykład dla Was, dawkowanie na każde 100 kg nasion:

Zaprawianie zbóż zaprawą bez nawozu PROstart
250 ml zaprawy + 400 ml wody

Zaprawianie zbóż zaprawą z nawozem PROstart
250ml zaprawy + 250 ml PROstart + 150 ml wody

opracował: Kamil Jachymek (Crop Manager, BIO&NDO)