Potrzeby nalistnego dokarmiania kukurydzy – rola cynku

11 maja, 2017 Paweł Talbierz Agroporady 0

Za nami siewy kukurydzy. Warto zadbać o nasze rośliny stosując biostymulację wyprzedzając  możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków do wzrostu. Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych. Brak prawidłowego zbilansowania mikro i makroelementów prowadzi do strat w plonie tej rośliny.

Według prawa minimum Liebiga, składnik pokarmowy, który występuje w największym deficycie działa ograniczająco na plon, nawet jak innych mamy pod dostatkiem. Oprócz nawożenia doglebowego warto stosować dokarmianie dolistne. Ważną zasadą nawożenia dolistnego jest jego stosowanie prewencyjne, a nie objawowe.

Oprócz makroelemtów N, P, K, S , Mg, Ca dla kukurydzy ważne są również mikroelementy. Najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest cynk, następnie: bor, mangan, żelazo, miedź, molibden.

Tabela 1. Wrażliwość kukurydzy na niedobór mikroskładników

Żelazo (Fe)

Mangan (Mn)

Cynk (Zn)

Miedź (Cu)

Bor (B)

Molibden (Mo)

3

3

4

2

3

1

Stopnie wrażliwości: 1 – bardzo niska; 2 – mała (niedobory ujawniają się rzadko); 3 –  umiarkowanie duża (roślina wyraźnie reaguje na niedobór danego składnika, lecz objawy zwykle są utajone); 4 – duża (roślina bardzo silne reaguje na niedoobór składnika, widoczne są objawy niedoboru)

Źródło: Grzebisz 2009

Kukurydza wymaga profilaktycznego nawożenia przede wszystkim cynkiem, a następnie borem (80% polskich gleb z bardzo niską zawartościa tego składnika), manganem i żelazem (szczególnie przy odczynie gleby pH> 6,5).  Warto dodać, że ważnym ograniczeniem pobierania cynku jest również duża koncentracja fosforu w glebie. W związku z tym, że najbardziej popularnym rozwiązaniem jest siew kukurydzy z fosforanem amonu (DAP/MAP) bezpośrednio z nasionami, trzeba szczególnie zadbać o równowagę cynkowo-fosforową, a można ją poprawić stosując dokarmianie nalistne cynkiem.

Jako, że cynk jest najważniejszym mikroelementem w kukurydzy, poświęcimy mu najwięcej uwagi. Ten mikroelement wpływa na wzrost systemu korzeniowego. Usprawnia metabolizm azotowy. Dzięki cynkowi możemy być pewni, że azot podany roślinie będzie lepiej wykorzystany. Uzyskujemy lepsze pobieranie/transport/przemiany azotu w roślinie, co przekłada się na wyższy plon jak również końcowo na lepszą paszę mniej obciążoną toksycznymi azotanami. Cynk pełni także wiele funkcji enzymatycznych, bierze udział w procesie fotosyntezy, reguluje odczyn w cytoplazmie przez swoje funkcję enzymatyczne oraz pełni role strukturalne i bierze udział w transkrypcji (stanowi integralną cześć błon komórkowych oraz jest składnikiem strukturalnym rybosomów.

Objawy niedoboru cynku na kukurydzy
Objawy niedoboru cynku na kukurydzy

 

Planując nawożenie należy pamiętać, że wykorzystanie składnika z gleby jest bardzo niskie i zazwyczaj kształtuję się w zakresie od kilku do kilkunastu procent. Warto, przypomnieć, że w prawidłowej strategii nawożenia bardzo ważne jest, aby kukurydza była bardzo dobrze odżywiona cynkiem od  samego początku wegetacji. W stadium 5–6 liści powstaje zawiązek kolby a od stadium 6–8 liści rozpoczyna się intensywny okres pobierania składników pokarmowych i tworzenia biomasy a cynk jest potrzebny po to aby roślina mogła efektywnie przetwarzać pobrane składniki (przede wszystkim azot) w plon. Najczęsciej stosowane terminy aplikacji to okres bezpośrednio po siewie oraz stadium 3–4 liści i 6–10 liści. Warto wypośrodkować termin podania cynku i wykonać zabieg w fazie 2-8 liści a tu idealnym partenrem do zabiegu będzie produkt Dynamic Cresco w dawce 0,8-1,2l/ha zawierający wysoce przyswajalny cynk w postaci amonowego octanu cynku. Preparat ten poprawia ukorzenienie roślin poprzez wzrost masy korzeniowej. Dynamic Cresco zawiera cynk w postaci amonowego octanu cynku. To połączenie cynku z kwasem organicznym gwarantuje szybkie pobieranie, transport w roślinie oraz bardzo dobre wykorzystanie. To połączenie cynku jest szybsze i skuteczniejsze w działaniu od innych form cynku. Zastosowanie Dynamic Cresco poprawia zdolność pobierania i akumulowania składników pokarmowych, eliminuje negatywny efekt nierównych wschodów, ogranicza skutki stresów abiotcznych (niska temperatura, susza).

Objawy niedoboru cynku
Objawy niedoboru cynku

 A jak rozpoznac niedobory cynku ? Jego deficyt powoduje szerokie białe przebarwienia po obu stronach nerwu środkowego liścia, zaczynają się one od jego nasady i zwykle nie dochodzą do jego wierzchołka. Przebarwienia występują też przy pozostałych nerwach. Innymi objawami są chlorozy punktowe, lub podłużne na liściach, skrócenie międzywęźli, zmniejszona powierzchnia liści. Niedobór może skutkować opóźnionym terminem wyrzucania wiech, czy kwitnienia. Ziarniaki wówczas mają białawo-szary o kolor.

opracował: Kamil Jachymek (Crop Manager)