Wpływ Nano Active na plonowanie wiśni

28 Lut, 2017 Paweł Talbierz Agroporady 0

Wprowadzając na rynek nowe produkty badamy je nie tylko na doświadczeniach ścisłych, ale również w ramach badań wdrożeniowych. Jednym z nich było doświadczenie z produktem Nano Active w uprawie wiśni, przeprowadzone w Przybrodzie w latach 2015 i 2016.

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda jest jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 490 ha, z czego grunty orne stanowią 400 ha, a nasadzenia sadownicze 50 ha. Gospodarstwo stanowi zaplecze uczelni w zakresie prowadzenia prac naukowo – badawczych i działalności dydaktycznej. Co roku w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda organizowane są szkolenia, praktyczne pokazy i seminaria sadownicze dla producentów, doradców terenowych z instytucji związanych z rolnictwem, studentów i nauczycieli szkół ogrodniczych, a także działkowców z rejonu Wielkopolski. Owoce pochodzące z RSGD Przybroda charakteryzują się najwyższą jakością, przez co od wielu lat znajdują uznanie wśród ciągle rosnącej rzeszy konsumentów.

W sadzie RSGD Przybroda przeprowadzanych jest wiele doświadczeń z różnego rodzaju preparatami. Efektem tego są liczne opracowania, z których korzystają nie tylko producenci owoców z Wielkopolski ale i z terenu całego kraju.

 W celu uzyskania jak najlepszych efektów, zarówno jakościowych jak i ilościowych, staramy się badać wszelkie innowacyjne rozwiązania, które następnie w przypadku pozytywnych efektów możemy wdrożyć we własnym sadzie oraz zaproponować innym producentom do wykorzystania w ich gospodarstwach. 

Inż. Leszek Zawodni – główny specjalista ds. produkcji sadowniczej RSGD Przybroda
Inż. Leszek Zawodni – główny specjalista ds. produkcji sadowniczej RSGD Przybroda

„Przez ostatnie dwa sezony (2015,2016) w sadzie doświadczalnym wykonano doświadczenia z nawozem dolistnym Nano Active w uprawie wiśni. Na powierzchni 1ha zastosowany został Nano Active w trzech dawkach po 3kg na hektar.  Pozostała część uprawy pozostawiona została jako kontrola (również 1ha). Po zebraniu i zważeniu wiśni z obydwu obiektów uzyskaliśmy następujące wyniki. W 2015 roku kontrola wynosiła 10630kg/ha, obiekt traktowany nawozem Nano Active 12200kg/ha co dało około 15% wzrost plonu. W 2016 roku kontrola wynosiła 12200 kg/ha a obiekt traktowany nawozem Nano Active 14500 kg/ha co dało 18,8% wzrostu plonu. Przy ciągle rosnących kosztach związanych z uprawą jak i zbiorem szukanie rozwiązań przynoszących wzrost plonu jest kluczowe do osiągnięcia rentowności danej produkcji. Większość naszych wiśni trafia do sprzedaży bezpośredniej, dlatego kluczowe znaczenie ma tutaj także jakość i wygląd owoców, na co także niewątpliwie pozytywny wpływ miał nawóz dolistny Nano Active. „

opracował: Michał Smorawski

nactive

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE NA RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU WSKAZANYCH NA ETYKIECIE