Jak przygotować rzepak do zimy? Regulacja pokroju, ochrona fungicydowa i walka z samosiewami zbóż

28 Wrz, 2016 Chemirol Agroporady 1

Tym razem w „Gospodarzu w Polu” opowiadamy o rzepaku. Aby prawidłowo przygotować go do zimy, należy zadbać zarówno o regulację pokroju roślin, jak i ochronę przed chorobami grzybowymi. Ponadto nie wolno zapominać o eliminacji chwastów, które silnie konkurują z uprawą.

Podczas jesiennych rozmów z plantatorami często zadaję pytanie: co jest ważniejsze dla poprawienia zimotrwałości rzepaku – odpowiednie skrócenie czy ochrona przed chorobami grzybowymi? Odpowiedź jest przewrotna, ponieważ obydwa elementy są tak samo ważne. Analizując przezimowanie rzepaków w ubiegłym sezonie, doszedłem do wniosku, że czynnikami, które wpłynęły na stopień przezimowania były obok pogody i zimotrwałości odmian uszkodzenia spowodowane żerowaniem śmietki kapuścianej i porażenie suchą zgnilizną kapustnych. Osłabiły one kondycje roślin oraz ich zdolność do pobierania pokarmu i wody w glebie, a także siłę fotosyntezy i regeneracji.