Notatka z pola – Suchodębie

11 maj, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

Rzepaki ozime przekwitają i zawiązują pierwsze łuszczyny, żyto rozpoczęło kłoszenie, a lada dzień tę fazę rozwojową osiągną pszenżyta, a później pszenice. Trwa okres intensywnych zabiegów w polu, a każda poprawa pogody sprzyja intensywności wjazdów na plantację. Do Warsztatów Polowych organizowanych przez firmę Chemirol pozostał niecały miesiąc. W tym tygodniu przedstawiamy stan plantacji w Suchodębiu. 

Na poletkach demonstracyjnych w Suchodębiu w ostatnich dniach pod wpływem wzrostu temperatur tempo rozwoju roślin rzepaku uległo przyspieszeniu. Kwitnienie roślin jest zróżnicowane w zależności od odmiany, jednak oceniamy, że w chwili obecnej mamy do czynienia z pełnią kwitnienia. Warto przypomnieć, że stan przezimowania rzepaku w Suchodębiu był dobry jak na warunki, które wystąpiły w tym rejonie. Jeśli warunki pogodowe w najbliższych dniach będą sprzyjające, na poletkach demonstracyjnych wykonamy zabieg przeciwko sprawcom chorób w tzw. fazie opadania płatków kwiatowych.

Już za chwilę rozpocznie się okres ochrony łuszczyn przed szkodnikami i chorobami (fot. S.Długoszewski)
Już za chwilę rozpocznie się okres ochrony łuszczyn przed szkodnikami i chorobami (fot. Sławomir Długoszewski).

Środki użyte do oprysku zawierać będą dwie sprawdzone i uzupełniające się substancje aktywne (difenokonazol – 0,5 l/ha oraz azoksystrobinę – 0,5 l/ha). Zabieg uzupełniony zostanie insektycydem zwalczającym pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika – w początkowym okresie zawiązywania łuszczyn przewidziane są naloty tych owadów. Coraz powszechniejsze staje się stosowanie w tym okresie wapnia. W tym celu wykonamy zabieg nawozem dolistnym Nano Active Forte (4 kg/ha). Wapń ma bardzo duży wpływ na jakość oraz wysokość plonu.

Część odmian pszenicy ozimej nie przezimowało. W ich miejsce posialiśmy pszenicę jarą i na niej również założyliśmy małe doświadczenia pokazowe (fot. S.Długsozewski)
Część odmian pszenicy ozimej nie przezimowało. W ich miejsce posialiśmy pszenicę jarą i na niej również założyliśmy małe doświadczenia pokazowe (fot. Sławomir Długoszewski).

                Pszenica ozima miała mniej szczęścia na poletkach w Suchodębiu niż uprawy rzepaku. Udało się jednak uratować część plantacji, co pozwoli na zaprezentowanie Wam różnych wariantów ochrony tej rośliny. W końcowym okresie krzewienia wykonany został zabieg regulujący pokrój pszenicy preparatem Proteg 250 EC (0,3 l/ha) oraz CCC 710 SL (1 l/ha). Do kolejnego zabiegu „skracania” pszenicy użyjemy nowego preparatu – Kobra 510 SL. W najbliższym czasie przewidziany jest również zabieg fungicydowy T2. W zależności od założonego programu ochrony zostaną do niego wykorzystane mieszaniny preparatów takich jak Porter 250 EC (0,5 l/ha), Zaftra 250 EC (0,4-0,5 l/ha), Merces 50 EW (0,1 l/ha) czy Tango Star 334 SE (0,8 l/ha).

fot. Sławomir Długoszewski
Fot. Sławomir Długoszewski

W celu zwiększenia skuteczności fungicydów zastosujemy adiuwant Asystent+. W chwili obecnej zabieg ten jest szczególnie ważny ze względu na pojawiające się objawy chorób takich jak: mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści czy septoriozy. Nie zapominajcie, aby w sytuacji, w której rośliny miały utrudniony rozwój regularnie dokarmiać je nawozami dolistnymi. W tym celu szczególnie polecamy nawóz dolistny Opti Zboża w dawce 3-4 kg/ha.

                Omawiając uprawy na poletkach w Suchodębiu, nie można zapomnieć o kukurydzy. W chwili obecnej kukurydza wchodzi w stadium drugiego liścia, dlatego niebawem na plantacji zostaną wykonane zabiegi herbicydowe. Zasiewy kukurydzy szczególnie narażone są na występowanie takich chwastów jak komosa biała oraz chwastnica jednostronna. Do zabiegu wykorzystamy nasze flagowe rozwiązania :

  • Rimel 25 SG (60 g/ha) + CornMax 334 SE (1 l/ha)
  • Rimel 25 SG (40 g/ha) + Nixon (40 g/ha)+ CornMax 334 SE ( 0,8 l/ha)
Kukurydza w fazie 1. liścia (fot. S.Długoszewski)
Kukurydza w fazie 1. liścia (fot. Sławomir Długoszewski).

Już niebawem będziemy mieli okazje spotkać się na miejscu i ostatecznie ocenić nasze rozwiązania w poszczególnych uprawach.

opracował: Sławomir Długoszewski (Crop Manager)

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.