Notatka z pola – Budziejewo

06 maja, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

Majówka to właściwie pierwszy pomyślny okres tej wiosny dla budziejewskich rzepaków, które jeszcze przed kilkoma dniami doświadczały porannych przymrozków. W najbliższych dniach oczekujemy wzrostu zagrożenia ze strony szkodników: chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Sprawdziliśmy dla Was, jak miewają się plantacje w Budziejewie.

Zdecydowana większość odmian znajduje się już w fazie kwitnienia, wyraźnie uwidaczniają się różnice odmianowe takie jak wczesność, ale przede wszystkim mrozoodporność. Odmiany, które słabiej przezimowały i potrzebowały więcej czasu na regenerację, mają bardzo niewyrównany łan pod względem zaawansowania kwitnienia. Skutkować to będzie większą podatnością na sprawców czerni krzyżowych, szarej pleśni czy zgnilizny twardzikowej, jak i na proces dojrzewania nasion, co będzie rzutowało na plonowanie.

Słodyszek rzepakowy na kwitnącym rzepaku (fot. L.Szewczuk)
Słodyszek rzepakowy na kwitnącym rzepaku (fot. Leszek Szewczuk).

W najbliższych dniach planowane jest wykonanie zabiegu „ na opadający płatek”. Technologia oparta będzie na mieszaninie dwóch substancji: difenokonazolu (0,5 l/ha) oraz azoksystrobiny (0,5 l/ha). Do zabiegu zostanie oczywiście dodany insektycyd oparty na acetamiprydzie zwalczający słodyszka, który przekracza próg szkodliwości, jak i pierwsze naloty chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Warto także w momencie zawiązywania łuszczyn dostarczyć roślinie wapń – najlepiej pod postacią Nano Active Forte (4 kg/ha), który w tych kluczowych chwilach ma niebagatelne znaczenie dla przyszłego plonu.

fot. Leszek Szewczuk
Fot. Leszek Szewczuk

Pszenica ozima w większość osiągnęła już fazę pierwszego kolanka i podobnie jak rzepak doświadczyła wszystkich kaprysów pogody. Przed majówką na wybranych stanowiskach wykonano regulację pokroju przy zastosowaniu dwóch mieszanin. Pierwsza zawierała CCC 720 SL (1 l/ha) i Proteg (0,3 l/ha), druga oparta była na nowym produkcie, jakim jest Kobra 510 SL (0,3 l/ha), i CCC (0,8 l/ha). Początek maja to również okres, w którym najczęściej wykonuje się zabieg fungicydowy T2 w zbożach. W zależności od programu ochrony zastosowane zostaną mieszaniny oparte na fungicydzie Porter 250 EC (0,5 l/ha), azoksystrobinie (0,4-0,5 l/ha) oraz Tango Star 334 SE(0,8 l/ha). Nieodzowne jest dodanie do fungicydów Asystenta (50 ml/ha). Miniona ciepła zima z krótkim epizodem mrozu może sprzyjać porażaniu zbóż chorobami grzybowymi, dlatego warto uważnie przyjrzeć się stanowi plantacji. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na rdzę żółtą, która miała dogodne warunki do rozwoju w minionych tygodniach (wilgotno i dość niskie temperatury). Pierwsze jej ogniska zaobserwowano na pszenżytach w środkowej Wielkopolsce. Ostatnie dni to czas intensywnego siewu kukurydzy, często podyktowany trudnymi decyzjami o likwidacji najgorszych plantacji ozimin lub jarych.

W ostatnich dniach kwietnia został wykonany zabieg T1 oparty zależnie od technologii o fungicydy: Vangard 75 WG i Propico  250 EC lub Ceando 183 SC, Propico 250 EC i Corbel 750 EC, oraz „skracanie”, w tym przypadku: CCC 1 l/ha. Do zobaczenie na polu!

opracował: Leszek Szewczuk (Crop Manager)

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.