Notatka z pola – powolna wegetacja w Mełnie

15 kwiecień, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 0

Jeździmy po Polsce wykonując zabiegi ochronne na poletkach, które będziecie zwiedzać podczas czerwcowych Warsztatów Polowych. W zależności od regionu sytuacja jest bardzo różna. Na Pomorzu wiele plantacji rokujących pozytywnie niestety jest przesiewana. Na szczęście w Mełnie, nie jest tak źle, ale widać zdecydowanie wolniejszą wegetację ozimin, szczególnie zbóż. Zapoznajcie się z naszą relacją.

Poletka pokazowe rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych firmy Chemirol zostały założone w 2015 roku na terenie Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Mełno Sp. z o.o.  Odmiany rzepaku jak i zbóż ozimych zostały zasiane w terminach agrotechnicznych. Rośliny rzepaku osiągnęły właściwy pokrój w trakcie jesiennej wegetacji. Oczywiście plantacje zostały mocno przerzedzone po zimie, choć stopień uszkodzeń zależał od odmiany, przedplonu i wielu innych czynników.

Sprawdzaliśmy czy został przekroczony próg szkodliwości występowania szkodników (fot. K.Taterka)
Sprawdzaliśmy czy został przekroczony próg szkodliwości występowania szkodników (fot. K.Taterka)

Jednoznacznie należy stwierdzić iż odmiany hybrydowe znacznie lepiej zniosły mrozy. Dzięki swoim cechom szybciej się zregenerowały i wykazują większy wigor. Zdecydowanie najlepiej wyglądają odmiany hodowli Rapool, z czego wybitną zimotrwałością i wiosenną regeneracją wykazała się Kuga (dostępna w sprzedaży już w nadchodzącym sezonie). Obecnie rośliny mieszańcowe znajdują się w fazie BBCH 54-55, natomiast rzepaki odmian populacyjnych w fazie BBCH 50.

Stopień rozwoju rzepaków, fot. Karol Taterka
Stopień rozwoju rzepaków, fot. Karol Taterka

Zupełnie inaczej przedstawia się stan zbóż ozimych. Generalnie należy stwierdzić iż najgorzej przezimowały pszenice, które znajdują się w fazie końca krzewienia, początku strzelania w źdźbło. Co prawda zachowana została minimalna obsada, która ekonomicznie uzasadnia pozostawienie plantacji. Jednakże ogólny jej stan jest daleki od ideału. Pszenżyta pomimo początkowego wątłego pokroju, po aplikacji azotu, bardzo szybko rozpoczęły wegetację i w obecnej chwili znajdują się na etapie strzelania w źdźbło. Jedynie żyto ozime jest rośliną, które praktycznie nie ucierpiała w wyniku działania silnych mrozów. Jest intensywnie zielone silnie rozkrzewione, obecnie znajduje się w fazie strzelania w źdźbło/pierwszego kolanka.   

Widoczne są duże różnice w przezimowaniu między odmianami pszenicy ozimej. Przekłada to się na ich wiosenny wigor (fot. K.Taterka)
Widoczne są duże różnice w przezimowaniu między odmianami pszenicy ozimej. Przekłada to się na ich wiosenny wigor (fot. K.Taterka)

Tylko wczesna aplikacja nawozów siarkowych oraz azotowych pozwoliła na przywrócenie wigoru roślinom i ich wzrost. Przez parę słonecznych i ciepłych dni zaobserwowano naloty chowacza brukwiaczka oraz chowacza czterozębnego na poziomie progu szkodliwości. Z nalotami chowaczy pojawił się jednocześnie nalot słodyszka rzepakowego. Został wykonany zabieg insektycydowy wgłębny i kontaktowy, który na pewien czas zabezpieczy plantację.

Jednocześnie został uzupełniony niedobór boru oraz makro i mikro elementów, połączony z zabiegiem fungicydowym, skierowanym głównie przeciw suchej zgniliźnie kapustnych. Niebagatelne znaczenie miało zastosowanie preparatów z grupy biostymulatorów. Dzięki ich działaniu na hormony roślinne, korzenie roślin podlegają szybszej regeneracji i wyraźnemu wzrostowi. Przekłada się to oczywiście na większe zdolności pobierania wody oraz soli mineralnych, a to w konsekwencji skutkuje zwiększeniem plonu.

opracował: Karol Taterka (Crop Manager o/Grudziądz)

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.